islamkingdomfaceBook


I uđe u bašču svoju - a on je bio zalim duši svojoj - reče: "Ne mislim da će ovo ikada propasti;

I ne mislim da će Čas doći, a ako budem vraćen Gospodaru svom, sigurno ću naći bolje povratište od ovog."

Drug njegov mu reče - a on je govorio s njim: "Zar ne vjeruješ u Onog koji te je stvorio od prašine, zatim kaplje (sjemena), zatim te upotpunio u čovjeka?

Međutim, On, Allah, je Gospodar moj, i ne pridružujem Gospodaru svom nikoga.

A zašto nisi, kad si ušao u bašču svoju, rekao: "MašaAllah! Nema moći, izuzev u Allaha!" Ako me vidiš da sam manji od tebe imetkom i djetetom,

Pa možda će Gospodar moj da mi da bolje od tvoje bašče - i poslati na nju obračun s neba, pa će osvanuti tlom klizavim,

Ili osvanuti voda njena porinuta, pa je nećeš moći naći."

I bijahu opasani plodovi njegovi. Tad poče okretati dlanove svoje nad onim šta je na nju utrošio, a ona je bila pusta na potpornjima svojim, i reče: "O da ja nisam pridruživao Gospodaru svom nikoga!"

I nije za njega bilo grupe koja će ga pomoći mimo Allaha i nije se mogao odbraniti.

Ondje je zaštita Allaha Istinskog; On je Najbolji nagradom i Najbolji završetkom.

I navedi im primjer života Dunjaa kao vode: spuštamo je s neba pa se miješa njome zemaljsko bilje, te (potom) postanu suharci koje raznosi vjetar. A Allah nad svakom stvari ima moć!