islamkingdomfaceBook


Uistinu, onima koji vjeruju i rade dobra djela, daće im Allah ljubav.

Pa olakšali smo ga na jeziku tvom, da obraduješ njime bogobojazne, i opomeneš njime narod svadljivaca.

A koliko smo prije njih uništili naraštaja! Da li osjećaš od njih ijednog, ili čuješ njihov tihi šum?

Ta. Ha.

Nismo ti objavili Kur'an da se mučiš,

Nego (kao) Opomenu za onog ko se boji (Allaha).

Objava je od Onog ko je stvorio Zemlju i nebesa visoka -

Milostivog, na Aršu opstojećeg.

Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, i šta je između njih dvoje, i šta je ispod tla.

A ako si glasan u govoru, pa uistinu, On zna tajnu i skrivenije.

Allah! Samo je On Bog! Njegova imena su najljepša!

A da li ti je stigao hadis o Musau?

Kad ugleda vatru pa reče porodici svojoj: "Sačekajte! Uistinu, ja sam opazio vatru; možda ću vam od nje donijeti glavnju, ili ću kod vatre naći uputu."

Pa pošto joj stiže, bi pozvan: "O Musa!

Uistinu! Ja, Ja sam Gospodar tvoj! Zato izuj obuću svoju. Uistinu si ti u svetoj dolini Tuwa,