islamkingdomfaceBook


To zato što je Allah, On Istina, i što On oživljava mrtve i što On nad svakom stvari ima moć;

I što će Čas doći - nema sumnje u to - i što će Allah podići onog ko je u kaburima.

I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute i bez Knjige rasvjetljavajuće,

Savijajući bok svoj, da zavede s puta Allahovog. Imaće on na Dunjau poniženje, a daćemo da on na Dan kijameta iskusi kaznu gorenjem.

To za ono što su unaprijed poslale ruke tvoje i što Allah nije nikako zalim robovima.

I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; pa ako ga zadesi dobro, smiri se u njemu, a ako ga zadesi iskušenje, okreće lice svoje. Gubi Dunja i Ahiret. To je taj gubitak očiti.

Priziva mimo Allaha ono šta mu ne šteti, niti mu koristi. To je to, zabluda daleka.

Priziva onog čija je šteta bliža od koristi njegove. Zaista je loš zaštitnik i zaista loš drug!

Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju i rade dobra djela uđu (u) bašče ispod kojih teku rijeke. Uistinu! Allah čini šta želi.

Ko misli da ga neće pomoći Allah na Dunjau i Ahiretu, pa neka rastegne uže ka nebu, zatim neka presječe, pa nek vidi hoće li doista varka njegova otkloniti ono šta (ga) rasrđuje.