islamkingdomfaceBook


Svakom ummetu smo načinili obred kojeg oni obavljaju, zato neka oni nikako ne raspravljaju s tobom o odredbi, a pozivaj Gospodaru svom. Uistinu, ti si na Uputi pravoj.

I On je Taj koji vas je oživio, zatim će vas umrtviti, potom će vas oživiti. Uistinu, čovjek je nezahvalnik.

Zar ne vidiš da vam je Allah potčinio (sve) što je na Zemlji i plovilo (koje) plovi morem po odredbi Njegovoj? I zadržava nebo da ne padne na Zemlju, osim s dozvolom Njegovom. Uistinu! Allah je ljudima Samilosni, Milosrdni.

A ako se budu s tobom prepirali, tad reci: "Allah je Najbolji znalac onog šta radite."

Allah će presuditi među vama na Dan kijameta o onome u čemu se razilazite.

Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebu i Zemlji? Uistinu, to je u Knjizi. Uistinu, to je Allahu lahko.

I obožavaju mimo Allaha ono za što nije objavio autoritet, i ono o čemu oni nemaju znanje; a neće zalimi imati nikakva pomagača.

A kad im se uče ajeti Naši jasni, raspoznaćeš na licima onih koji ne vjeruju, negiranje. Skoro da nasrnu na one koji im uče ajete Naše. Reci: "Pa hoćete li da vas obavijestim o gorem od toga? Vatra! Obećao ju je Allah onima koji ne vjeruju, a loše je dolazište!"