islamkingdomfaceBook


I podarili smo mu porodicu njegovu, i slično njima uz njih - milost od Nas - i Opomenu za imaoce razuma.

"I uzmi rukom svojom snop, pa udri njime i ne prekrši zakletvu!" Uistinu, Mi smo ga našli strpljivim. Divan rob! Uistinu, on je bio pokajanik.

I spomeni robove Naše, Ibrahima i Ishaka i Jakuba - posjednike čvrstine i zapažanja.

Uistinu! Mi smo ih pročistili čistom (osobinom), sjećanjem Kuće.

I uistinu, oni su kod Nas od odabranih, najbolji.

I spomeni Isma'ila i Eljese'a i Zul'kifla; a svaki je bio od najboljih.

Ovo je podsjećanje; a uistinu, bogobojazni će imati divno povratište,

Bašče Adna, za njih otvorenih kapija,

Naslonjeni u njima, tražiće u njima mnogo voća, i piće.

A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda, vršnjakinje.

Ovo je ono šta vam se obećava za Dan obračuna.

Uistinu, ovo je opskrba Naša, nema za nju nikakva iscrpljenja.

Ovo! A uistinu, prevršitelji će imati zlo povratište,

Džehennem - pržiće se njime, ta loše je odmorište.

Ovo! Zato neka ga kušaju - ključalu tekućinu i ledenu,

I druge, od sličnih tome, u parovima!

Ovo je skupina koja se s vama gura; neće za njih biti dobrodošlice! Uistinu, oni će biti prženi vatrom.

Reći će: "Naprotiv, vi - vama nema merhaba: vi ste ga pripremili za nas, pa loše je stanište!"

Reći će: "Gospodaru naš! Ko je ovo pripremio za nas, pa dodaj mu dvostruku kaznu u vatri!"