islamkingdomfaceBook


Uistinu, Čas je dolazeći, nema sumnje u to, ali većina ljudi ne vjeruje.

A rekao je Gospodar vaš: "Zovite Me, odazvaću vam se." Uistinu! Oni koji se budu oholili prema obožavanju Mom, ući će u Džehennem poniženi.

Allah je Taj koji vam je načinio noć da se odmarate u njoj, a dan onim koji daje vidljivost. Uistinu, Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, ali, većina ljudi ne zahvaljuje.

To je Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svake stvari! Nema boga osim Njega; pa kud se odvraćate?

Tako su se odvraćali oni koji su ajete Allahove nijekali.

Allah je Taj koji vam je Zemlju učinio staništem, a nebo zdanjem, i oblikovao vas, pa uljepšao likove vaše i opskrbio vas iz dobrih stvari. To je Allah, Gospodar vaš; pa blagoslovljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

On je Živi! Nema boga osim Njega! Zato prizivajte Njega, odani Njegovoj vjeri! Hvala neka je Allahu Gospodaru svjetova!

Reci: "Uistinu, meni je zabranjeno da obožavam one koje prizivate mimo Allaha, pošto su mi došli jasni dokazi od Gospodara mog, a naređeno mi je da se predam Gospodaru svjetova."