islamkingdomfaceBook


Ha. Mim.

'Ain. Sin. Kaf.

Tako objavljuje tebi (kao) i onima prije tebe, Allah, Moćni, Mudri.

Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Uzvišeni, Veličanstveni.

Gotovo da se iznad njih nebesa raspuknu, a meleci slave sa hvalom Gospodara svog, i traže oprost za onog ko je na Zemlji. Besumnje, uistinu Allah - On je Oprosnik, Milosrdni.

A oni koji mimo Njega uzimaju zaštitnike, Allah je Čuvar nad njima; a nisi ti nad njima zaštitnik.

I tako ti objavljujemo Kur'an na arapskom, da upozoriš Majku gradova i onog ko je oko nje, i upozoriš Danom okupljanja u koji nema sumnje. Skupina će u Džennet, a skupina u seir.

A da je htio Allah, sigurno bi ih učinio ummom jednom, međutim, uvodi koga hoće u milost Svoju. A zalimi - neće oni imati nikakva zaštitnika, niti pomagača.

Zar su uzeli mimo Njega zaštitnike? Pa Allah - On je Zaštitnik! A On oživljava mrtve i On nad svakom stvari ima moć.

A ono od stvari u čemu se razilazite, sud toga je Allahov. To je Allah, Gospodar moj; u Njega se pouzdavam i Njemu se obraćam: