islamkingdomfaceBook


To je ono čime Allah obveseljava robove Svoje koji vjeruju i čine dobra djela. Reci: "Ne tražim od vas za to nagradu, osim ljubavi prema rodbini." A ko zaradi dobro, dodaćemo mu u tome dobro. Uistinu! Allah je Oprosnik, Zahvalni.

Zar govore: "Izmislio je o Allahu laž?" Pa da je htio Allah, zapečatio bi srce tvoje. A briše Allah neistinu i utvrđuje Istinu riječima Svojim. Uistinu! On je Znalac grudi.

I On je Taj koji prima pokajanje robova Svojih. A oprašta zla djela i zna šta činite,

I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobra djela, i uvećava im iz dobrote Svoje. A kafiri - imaće oni kaznu žestoku.

I kad bi Allah pružio opskrbu robovima Svojim, sigurno bi se pobunili na Zemlji, ali, spušta po mjeri, šta hoće. Uistinu! On je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.

I On je Taj koji spušta kišu nakon što postanu očajni, i rasprostire milost Svoju; a On je Zaštitnik, Hvaljeni.

I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I on je za skupljanje njihovo - kad bude htio - kadar.

A šta vas pogodi od nesreće - to je šta ste zaradili rukama svojim, a oprašta mnogo.

I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, a nemate vi mimo Allaha nikakvog zaštitnika, niti pomagača.