islamkingdomfaceBook


I nismo im pokazali nijedan znak, a da on nije bio veći od sestre svoje, i dograbili smo ih kaznom, da bi se oni povratili.

I rekoše: "O čarobnjače! Zovi nam Gospodara svog s onim što je s tobom sklopio. Uistinu, mi ćemo biti upućeni."

Pa pošto smo otklonili od njih kaznu, gle - oni prekršiše.

I objavi faraon u narodu svom, reče: "O narode moj! Zar nije moja vlast Egipta, i ovih rijeka (što) teku ispod mene? Pa zar ne vidite?

Zar (nisam) ja bolji od ovog - njega koji je prezren i jedva jasan?

Pa zašto na njega nisu stavljene narukvice od zlata ili s njim došli meleci (kao) pratioci?"

Tad učini lahkim narod svoj, te ga poslušaše. Uistinu, oni su bili narod grješnika.

Pa pošto su Nas rasrdili, osvetili smo im se te ih sve potopili,

Te ih učinili (stvari) prošlom, i primjerom kasnijima.

I pošto je naveden sin Merjemin kao primjer - gle! narod tvoj na to zagalami.

I rekoše: "Jesu li bogovi naši bolji ili on?" Naveli su ti ga samo radi rasprave. Naprotiv, oni su narod svađalački.

On je samo rob. Obdarili smo ga i učinili ga primjerom sinovima Israilovim.

A da smo htjeli, sigurno bismo od vas načinili meleke na Zemlji, da naslijede.