islamkingdomfaceBook


Muhammed je poslanik Allahov; a oni koji su s njim, žestoki su prema nevjernicima, milosrdni međusobno. Vidiš ih čine ruku', padaju na sedždu, traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. Znak njihov je na licima njihovim od učinka sedždi. To je primjer njihov u Tewratu. A primjer njihov u Indžilu je: kao sjemenka su - probije izdanak svoj pa ga ojača, pa zadeblja, te stane čvrsto na stabljici svojoj zadivljujući sijače - da bi (On) njima rasrdio nevjernike. Obećao je Allah onima koji vjeruju od njih i rade dobra djela, oprost i nagradu veličanstvenu.

O vi koji vjerujete! Ne istupajte ispred Allaha i Poslanika Njegovog, i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

O vi koji vjerujete! Ne dižite glasove svoje iznad glasa Vjerovjesnika, i ne vičite na njega u govoru, kao što vi vičete jedan drugom, da ne propadnu djela vaša, a vi ne opazite.

Uistinu! Oni koji ublažavaju glasove svoje kod Poslanika Allahovog, to su oni čija je Allah provjerio srca na bogobojaznost. Imaće oni oprost i nagradu veličanstvenu.

Uistinu! Oni koji te dozivaju iza soba - većina njih ne shvata.