islamkingdomfaceBook


Pa je li ovo sihr, ili vi ne vidite?

Pržićete se njome, pa strpili se ili ne strpili, isto vam je. Bićete plaćeni samo za ono što ste radili."

Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i uživanju,

Radovaće se u onom šta im je dao Gospodar njihov, a sačuvaće ih Gospodar njihov kazne džehima.

"Jedite i pijte prijatno, zbog onog što ste radili."

Biće naslonjeni na sofama poredanim, a oženićemo ih hurijama lijepih krupnih očiju.

A oni koji su vjerovali - i slijedilo ih potomstvo njihovo u vjerovanju - priključićemo im potomstvo njihovo, i nećemo im zakinuti od djela njihovih ništa. Svaki čovjek je zalog onog šta je zaradio.

I pružit ćemo im voće i meso od čega žele.

Dodavat će u njemu čašu, neće u njoj biti nepromišljenosti, niti grijeha.

I obilaziće oko njih mladići njihovi, kao da su oni biser skriveni.

I neki od njih će prilaziti nekima, pitat će,

Reći će: "Uistinu, mi smo prije u porodicama našim bili brižni,

Pa nam je Allah bio dobar i sačuvao nas kazne vrelog vjetra.

Uistinu, mi smo od prije Njega prizivali, uistinu, On, On je Dobrostivi, Milosrdni."

Zato opominji - pa nisi ti milošću Gospodara tvog prorok, niti luđak.

Zar govore: "Pjesnik! Sačekaćemo za njega sudbinu sumnjivu!"

Reci: "Iščekujte! Pa zaista sam ja sa vama od čekalaca."