islamkingdomfaceBook


Uistinu! Oni od sljedbenika Knjige i mušrici koji ne vjeruju biće u vatri Džehennema, vječno u njoj. Ti takvi su najgora stvorenja.

Uistinu! Oni koji vjeruju i čine dobra djela - ti takvi su najbolja stvorenja.

Plaća njihova kod Gospodara njihovog je: bašče Adna ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Zadovoljan će Allah biti sa njima, i zadovoljni Njime. To će biti za onog ko se boji Gospodara svog.

Kad se zatrese Zemlja potresom svojim,

I izbaci Zemlja terete svoje,

I rekne čovjek: "Šta joj je?"

Tog dana kazivat će vijesti svoje,

Jer će joj Gospodar tvoj objaviti.

Tog dana pojaviće se ljudi odvojeni, da im se pokažu djela njihova.

Pa ko je uradio težinu atoma dobrog, vidjeće ga,

A ko je uradio težinu atoma zla, vidjeće ga.

Tako mi onih koji dahćući jure,

Pa onih koji iskre krešu,

Te onih koji napadaju jutrom,

Pa dižu time prašinu,

Pa prodiru time u sred skupine: