islamkingdomfaceBook


Bogatstvo i sinovi su ukras života Dunjaa; a trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodara tvog i bolja nadom.

A na Dan kad pokrenemo brda i vidiš Zemlju istaknutu, i njih saberemo, tad nećemo ostaviti nijednog od njih,

I budu izvedeni pred Gospodara tvog u redovima: "Doista ste nam došli kao što smo vas stvorili prvi put. Naprotiv, tvrdili ste da vam nećemo učiniti rok."

I postaviće se Knjiga, pa ćeš vidjeti prestupnike brižne zbog onog šta je u njoj, a govoriće: "O teško nama! Kakva je ovo knjiga? Ne ostavlja malo, niti veliko, da ga nije pobrojala!" I naći će šta su radili prisutno, a Gospodar tvoj neće učiniti zulm nikome.

I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedždu Ademu", tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa. Bio je od džinna, pa se ogriješio o naredbu Gospodara svog. Pa zar ćete uzeti njega i potomstvo njegovo zaštitnicima mimo Mene?, a oni su vam neprijatelji. Loša je zalimima zamjena!

Nisam učinio da oni svjedoče stvaranje nebesa i Zemlje, niti stvaranje duša njihovih, i nisam uzimalac zavodnika (kao) pomagača.

A na Dan kad rekne: "Pozovite ortake Moje - koje ste smatrali." Tad će ih pozvati, pa im se neće odazvati, a načinićemo među njima stratište.

I vidjeće prestupnici vatru, pa će shvatiti da će oni u nju pasti, i neće od nje naći spasa.