islamkingdomfaceBook


Dopušta vam se (u) noći posta refes sa ženama vašim. One su odjeća vaša, a vi ste odjeća njihova. Zna Allah da ste vi obmanjivali duše svoje pa je primio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato im sada pristupajte i tražite šta je propisao Allah za vas. I jedite i pijte dok vi ne budete razlikovali nit bijelu od crne niti zore - zatim ispunite post do noći. A ne pristupajte im i (kad) vi budete mu'tekifi u mesdžidima; to su granice Allahove, zato im se ne približujte. Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se oni pobojali.

I ne jedite imetke vaše između sebe uzaludno, i ne nudite ga sudijama da biste pojeli dio imetaka ljudi grješno, a vi znate.

Pitaju te o mlađacima - reci: "Oni su određena vremena za ljude i hadždž." A nije pravednost da ulazite u kuće s leđa njihovih, nego je pravednost ko se boji. I ulazite u kuće na vrata njihova, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli.

I borite se na putu Allahovom protiv onih koji se bore protiv vas, a ne prekoračujte. Uistinu! Allah ne voli one koji prevršuju.