islamkingdomfaceBook


I kad uzesmo zavjet vaš: "Ne prolivajte krv svoju i ne protjerujte se iz kuća vaših", zatim ste potvrdili, a vi svjedočite.

Zatim ste se vi takvi ubijali i protjerali grupu vas iz kuća njihovih, pomagali ste protiv njih grijehom i neprijateljstvom. A ako vam dođu zarobljenici, otkupljujete ih, a njihovo protjerivanje - to vam je zabranjeno. Pa zar vjerujete u dio Knjige, a ne vjerujete u dio? Pa jedino je plaća onome od vas ko to čini, poniženje u životu Dunjaa, i na Dan kijameta biće vraćen najžešćoj kazni; a nije Allah nemaran za ono šta radite.

Takvi su oni koji su kupili život Dunjaa Ahiretom, zato se neće njima olakšati kazna, niti će oni biti pomognuti.

I doista smo dali Musau Knjigu i slali iza njega poslanike. I dali smo Isau, sinu Merjeminu, dokaze jasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. Zar se niste, kad god bi vam poslanik donio ono što ne žele duše vaše, uzoholili? Tad biste grupu porekli, a grupu pobili.

I rekoše: "Naša srca su omoti." Naprotiv, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog - pa malo što vjeruju.