islamkingdomfaceBook


Naprotiv, ukazaće im se šta su skrivali ranije. I ako bi bili povraćeni, sigurno bi se vratili onom šta im je zabranjeno. A uistinu, oni su lašci.

I govore: "Nema ništa sem života našeg dunjalučkog i mi nećemo biti podignuti (nakon smrti)!"

A da vidiš kad budu zaustavljeni pred Gospodarom svojim! (On) će reći: "Zar ovo nije Istina?" Reći će: "Svakako, tako nam Gospodara našeg." Reći će: "Pa kušajte kaznu, zato što niste vjerovali!"

Doista će izgubiti oni koji poriču susret s Allahom, dok kad im dođe Čas nenadno, reći će: "O žalosti naša nad onim šta smo zanemarili", i oni će nositi terete svoje na leđima svojim. Doista je loše šta će nositi!

A život Dunjaa je samo igra i zabava, i sigurno je kuća Ahireta bolja za one koji se boje. Pa zar ne shvatate?

Doista znamo: žalosti te to šta govore. Pa uistinu, oni ne poriču tebe, međutim zalimi ajete Allahove niječu.

A doista su poricani poslanici prije tebe, pa su se strpili nad (tim) što su poricani i mučeni, dok im nije došla pomoć Naša. I nema tog ko će izmijeniti riječi Allahove. A već ti je došla vijest o poslanicima.

A ako ti je teško njihovo okretanje, onda ako možeš da potražiš rupu u Zemlji ili ljestve u nebo, pa im doneseš znak! A da hoće Allah, sigurno bi ih prikupio Uputi, zato ne budi nikako od neznalica.