islamkingdomfaceBook


Pa pošto im dođe Knjiga od Allaha, potvrda za ono što je uz njih - a prije su tražili pobjedu nad onima koji ne vjeruju - pa pošto im dođe šta prepoznaju, ne povjerovaše u njega: zato neka je prokletstvo Allahovo nad nevjernicima.

Jadno je ono za što su prodali duše svoje: da ne vjeruju u ono šta je objavio Allah, iz zavisti što objavljuje Allah iz dobrote Svoje, kome hoće od robova Svojih. Pa su navukli srdžbu na srdžbu; a imaće nevjernici kaznu prezrenu.

I kad im se kaže: "Vjerujte u ono šta je objavio Allah", kažu: "Vjerujemo u ono šta je objavljeno nama", a ne vjeruju u ono iza toga, a to je Istina koja potvrđuje ono uz njih. Reci: "Pa zašto ste ubijali vjerovjesnike Allahove ranije, ako ste bili vjernici?"

I doista vam je došao Musa s dokazima jasnim, zatim ste uzeli tele poslije njega, i vi ste bili zalimi.

I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: "Uzmite čvrsto šta smo vam dali i slušajte." Rekoše: "Čuli smo, a nećemo poslušati." I upilo se u srca njihova tele s nevjerovanjem njihovim. Reci: "Jadno je ono što vam naređuje vjerovanje vaše, ako ste vjernici."