islamkingdomfaceBook


I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oni odbijaju od Mesdžidul-harama i nisu čuvari njegovi? Čuvari njegovi su samo bogobojazni; međutim većina njih ne zna.

A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje i pljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne vjerujete!

Uistinu, oni koji ne vjeruju, troše imetke svoje da odvraćaju od puta Allahovog. Pa potrošiće ih, potom će biti na njima žalost, zatim će biti poraženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu će biti prikupljeni,

Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, i stavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomila pa to stavi u Džehennem. Ti takvi su gubitnici.

Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu, oprostiće im se šta je već prošlo; a ako se povrate - pa već je prošao sunnet ranijih.

I borite se protiv njih, dok (više) ne bude fitneluka i ne bude sve vjera Allahova. Pa ako se okanu - pa uistinu, Allah je onog šta rade Vidilac.

A ako se okrenu - tad znajte da je Allah Zaštitnik vaš. Divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!