islamkingdomfaceBook


I ne recite za onog ko je ubijen na putu Allahovom: "Mrtvi su!" Naprotiv, živi su, međutim ne opažate.

A sigurno ćemo vas iskušavati, malo strahom i glađu i gubljenjem imetaka i duša i plodova; a obraduj strpljive,

Koji, kad ih zadesi nesreća kažu: "Uistinu, mi smo Allahovi i uistinu, mi smo Njemu povratnici."

Nad tim takvima su salawati Gospodara njihovog i milost, a ti takvi - oni su upućeni.

Uistinu! Safa i Merwa su od znakova Allahovih. Zato ko hodočasti Kuću ili obavi umru, tad mu nije grijeh da obiđe njih dvoje. A ko dobrovoljno učini dobro, pa uistinu, Allah je Zahvalni, Znalac.

Uistinu, oni koji skrivaju šta smo objavili od dokaza jasnih i Upute, nakon što smo to objasnili ljudima u Knjizi - te takve će prokleti Allah i prokleće ih koji proklinju,

Izuzev onih koji se kaju i popravljaju i obejane - pa to su ti kojima opraštam; a Ja sam Primalac pokajanja, Milosrdni.

Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, na tim takvima je prokletstvo Allahovo, i meleka i ljudi svih.

Vječno će biti u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im biti odloženo.

A vaš Bog je Bog Jedini!, nema boga osim Njega, Milostivog, Milosrdnog.