islamkingdomfaceBook


Pa kad se smjestiš ti i ko je s tobom na lađu, tad reci: "Hvala neka je Allahu koji nas je spasio od naroda zalima.

I reci: 'Gospodaru moj! Spusti me na spustište blagoslovljeno, a Ti si od onih koji spuštaju, Najbolji."

Uistinu, u tome su znaci, i doista smo bili Iskušavatelji.

Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenje drugih,

I među njih poslali poslanika od njih: "Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega. Pa zar se ne bojite?"

I uglednici iz naroda njegovog koji nisu vjerovali i poricali susret Ahireta, a raskalašili smo ih u životu Dunjaa, rekoše: "Ovo je samo smrtnik sličan vama, jede od onog šta jedete i pije od onog šta pijete.

A ako poslušate smrtnika sličnog vama, uistinu ste tad gubitnici.

Da li vam obećava da ćete vi kad umrete i budete prah i kosti - da ćete vi biti izvedeni?

Daleko je daleko šta vam se obećava!

To je samo naš život dunjalučki; umiremo i živimo, i nećemo mi biti podignuti!

On je samo čovjek, izmišlja o Allahu laž, a nećemo mi njemu biti vjernici."

Reče: "Gospodaru moj! Pomozi mi zato što me poriču."

(Allah) reče: "Zakratko će sigurno postati pokajanici."

Pa je spopao njih krik s pravdom, te smo ih smetljem učinili. Pa daleko neka je narod zalima!

Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenja druga.