islamkingdomfaceBook


I kad smo od vjerovjesnika uzeli zavjet njihov, i od tebe, i od Nuha i Ibrahima i Musaa i Isaa, sina Merjeminog. A uzeli smo od njih zavjet čvrst;

Da bi upitao istinite o istinitosti njihovoj, a pripremio je za nevjernike kaznu bolnu.

O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad vam dođoše vojske, pa poslasmo na njih vjetar i vojske koje niste vidjeli! A Allah je onog šta radite Vidilac.

Kad vam dođoše iznad vas i ispod vas, i kad skrenuše pogledi, i dospješe srca grlima - a mislili ste o Allahu misli (različite) -

Tu su iskušani vjernici i potreseni potresom žestokim.

I kad rekoše munafici i oni u srcima čijim je bolest: "Obećao nam je Allah i Poslanik Njegov jedino obmanu",

I kad skupina njih reče: "O stanovnici Jesriba! Nema mjesta za vas, zato se vratite." A tražila je grupa njih dozvolu od Vjerovjesnika, govorili su: "Uistinu, kuće naše su izložene." A nisu one izložene. Željeli su jedino bježanje.

A da se ušlo protiv njih sa strana njenih, zatim bio od njih zatražen fitneluk, sigurno bi ga počinili, a ostali bi u njoj samo kratko.

I već su se bili obavezali Allahu od ranije da neće okretati leđa; a biće se za obavezu Allahu pitano.