islamkingdomfaceBook


I obraduj one koji vjeruju i čine dobra djela, da će oni imati bašče ispod kojih teku rijeke. Kad god budu opskrbljeni iz njih plodom - opskrbom, reći će: "Ovo je ono čim smo bili opskrbljeni ranije", a biće im dato tome slično; i imaće oni u njima družice čiste, i oni će u njima biti vječito.

Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što je iznad njega. Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta znaju da je to Istina od Gospodara njihovog; a što se tiče onih koji ne vjeruju pa govore: "Šta želi Allah ovim primjerom?" - zavodi njime mnoge i upućuje njime mnoge. A ne zavodi njime, izuzev grješnike,

Oni koji krše zavjet Allahov nakon potvrde njegove, i sijeku ono šta je Allah naredio da bude sjedinjeno i čine fesad na Zemlji: ti takvi su gubitnici.

Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste mrtvi, pa vas je oživio, zatim će vas usmrtiti! Potom će vas oživiti, zatim ćete Njemu biti vraćeni.

On je Taj koji je stvorio za vas sve što je na Zemlji, zatim se usmjerio ka nebu, te ih uredio (kao) sedam nebesa; a On je o svakoj stvari Znalac.