islamkingdomfaceBook


Doista! Uistinu! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. A uistinu Allah - On je Moćni, Mudri!

Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida.

Reci: "O sljedbenici Knjige! Dođite riječi istoj među nama i među vama: Da obožavamo samo Allaha i da Mu ne pridružujemo ništa i ne uzimamo mi jedni druge gospodarima mimo Allaha." Pa ako se odvrate, tad recite: "Svjedočite da smo mi muslimani."

O sljedbenici Knjige! Zašto raspravljate o Ibrahimu, a Tewrat i Indžil su objavljeni jedino poslije njega? Pa zar ne shvatate?

Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o čemu vi imate znanje. Pa zašto se prepirete o onom o čemu vi nemate znanje? A Allah zna, a vi ne znate.

Nije bio Ibrahim jevrej, niti kršćanin, nego je bio hanif musliman, i nije bio od mušrika.

Uistinu, najbliži ljudi Ibrahimu su oni koji su ga slijedili i ovaj Poslanik i oni koji vjeruju; a Allah je Zaštitnik vjernika.

Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev duše svoje, a ne opažaju.

O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a vi svjedočite?