islamkingdomfaceBook


Kad se nebo rascijepi,

I kad se planete rasprše,

I kad mora uzavriju,

I kad se kaburi ispreturaju,

Znaće duša šta je unaprijed poslala i (šta) zapostavila.

O čovječe! Šta te je obmanulo o Gospodaru tvom plemenitom,

Koji te je stvorio, pa te uredio, te te simetričnim učinio?,

U kojem obliku, kako je htio, sastavio te!

Nikako! Naprotiv, poričete Sud.

A uistinu, nad vama su čuvari,

Plemeniti pisari,

Znaju šta činite.

Uistinu, pravedni će u zadovoljstvo,

I uistinu, razvratnici će u džehim.

Pržiće se njime Dana sudnjeg,

I neće oni iz njega biti odsutni.

A šta znaš ti šta je Dan sudnji?

Ponovo, šta znaš ti šta je Dan sudnji?

Dan kad neće vladati duša za dušu nimalo, a komanda će Tog dana biti Allahova.

Teško zakidateljima,

Koji kad uzimaju od svijeta, traže potpuno,

A kad njima mjere ili im vagaju, zakidaju!

Zar ne misle takvi da će oni biti podignuti,