islamkingdomfaceBook


I ne približujte se imetku siročeta, izuzev onako kako je najbolje, dok ne dosegne zrelost svoju; i ispunjavajte mjeru i vagu pravedno. Ne opterećujemo dušu, osim mogućnošću njenom. A kad govorite, onda pravedno, makar bio rođak; i obavezu Allahu ispunjavajte. To vam zapovijeda da biste se vi poučili";

"A ovo je Moj put pravi, zato ga slijedite. I ne slijedite puteve (druge), pa da vas odvoje od puta Njegovog; to vam zapovijeda da biste se vi pobojali."

Zatim smo dali Musau Knjigu potpunom za onog ko čini dobro i detaljnom za svaku stvar, i Uputu i milost, da bi oni u susret sa Gospodarom svojim vjerovali.

A ova Knjiga koju objavljujemo, blagoslovljena je, zato je slijedite i bojte se (Allaha), da bi vam se smilovalo,

Da ne biste rekli: "Samo je objavljena Knjiga dvjema grupama prije nas, a doista smo bili prema učenju njihovom nemarni";

Ili kažete: "Da je nama - nama objavljena Knjiga, sigurno bismo bili upućeniji od njih." Pa već vam je došao dokaz jasan od Gospodara vašeg, i Uputa i milost. Pa ko je nepravedniji od onog ko poriče ajete Allahove i odvraća od njih? Platićemo one koji odvraćaju od ajeta Naših, opakom kaznom, zato što su odvraćali.