islamkingdomfaceBook


Vlast će Tog dana biti Allahova. Sudit će među njima. Tad će oni koji su vjerovali i radili dobra djela biti u baščama uživanja.

A oni koji nisu vjerovali i poricali ajete Naše, pa ti takvi će imati kaznu prezrenu.

A oni koji su izbjegli na putu Allahovom, zatim bili ubijeni ili umrli, sigurno će ih opskrbiti Allah opskrbom dobrom. A uistinu! Allah, On je Najbolji od opskrbilaca.

Sigurno će ih uvesti ulazom kojim će zadovoljni biti; a uistinu, Allah je Znalac, Blagi.

To. A ko se osveti sličnim onom čim je kažnjen, zatim se njemu učini nasilje, sigurno će ga Allah pomoći. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

To zato što Allah daje da noć uđe u dan, i daje da dan uđe u noć, i što je Allah Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

To zato što je Allah - On Istina, a ono šta prizivaju mimo Njega, to neistina, i što je Allah - On Uzvišeni, Veliki.

Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa postane zemlja zelena. Uistinu! Allah je Fini, Obaviješteni.

Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. A uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.