islamkingdomfaceBook


Alif. Lam. Mim.

Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći!

Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat i Indžil,

Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajete Allahove, imaće oni kaznu žestoku; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete.

Uistinu, Allah - nema skriveno Njemu ništa na Zemlji niti u nebu -

On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako hoće. Nema boga osim Njega, Moćnog, Mudrog!

On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasni - oni su majka Knjige, a drugi su nejasni. Pa što se tiče onih u srcima čijim je skretanje, ta slijediće šta je nejasno iz nje, tražeći fitneluk i tražeći joj tumačenje (svoje); a zna tumačenje njeno samo Allah. A jaki u nauci govore: "Vjerujemo u nju; sve je od Gospodara našeg" - a ne shvataju, izuzev posjednici razuma.

"Gospodaru naš! Ne skreni naša srca nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebe milost. Uistinu Ti, Ti si Darivalac.

Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Taj koji će sabrati ljude za Dan u koji nema sumnje." Doista Allah neće prekršiti obećanje.