islamkingdomfaceBook


Uistinu! Mi smo ih iskušavali kao što smo iskušavali vlasnike bašče, kad su se zakleli da će je sigurno ujutro obrati:

A ne zatražiše izuzeće,

Pa je obiđe taifun od Gospodara tvog - a oni su bili usnuli -

Pa osvanu kao posječena.

Tad su se jutrom dozivali:

"Poranite na nasad svoj, ako ste berači."

Pa su otišli i oni su šaputali:

"Neće vam danas u nju nikako ući siromah",

I poraniše za sprječavanje kadri.

Pa pošto je vidješe, rekoše: "Doista, mi smo zalutali.

Naprotiv! Mi smo lišeni!"

Reče srednji njihov: "Zar vam nisam rekao zašto ne slavite?"

Rekoše: "Slava Gospodaru našem, uistinu, mi smo bili zalimi."

Pa oni priđoše jedan drugom, koreći se.

Rekoše: "O teško nama! Uistinu, mi smo bili oni koji prevršuju.

Možda će Gospodar naš da nam zamijeni bolju od ove. Uistinu, mi Gospodaru svom žudimo."

Takva je kazna. A doista je kazna Ahireta veća - kad bi znali!

Uistinu, bogobojazni će imati kod Gospodara svog bašče zadovoljstva.

Pa hoćemo li tretirati muslimane kao prestupnike?

[ta vam je? Kako prosuđujete?

Ili, imate li vi knjigu u kojoj učite,

Da ćete vi uistinu imati u njoj šta odaberete?

Ili, imate li vi zakletve od Nas dalekosežne - do Dana kijameta, da ćete uistinu imati vi šta dosudite?

Pitaj ih, koji od njih je tome jamac!

Ili imaju oni ortake? Pa neka dovedu ortake svoje, ako istinu govore.

Na Dan kad se otkrije potkoljenica, i pozovu na sedžde - pa ne mognu,