islamkingdomfaceBook


Ta. Sin. Mim.

To su znaci Kitaba jasnog.

Možda bi ti bio uništitelj duše svoje, što (oni) nisu vjernici.

Kad bismo htjeli, spustili bismo na njih s neba znak, pa bi mu povili vratove svoje ponizno.

I nije im došla nijedna nova opomena od Milostivog, a da nisu bili od nje odvraćeni.

Pa doista su poricali, pa doći će im vijesti o onom čemu su se izrugivali.

Zar ne vide zemlju, koliko smo dali da iz nje iznikne od svake vrste plemenite?

Uistinu, u tome je znak. A nisu većina njih vjernici.

I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

A kad Gospodar tvoj pozva Musaa: "Idi narodu zalima,

Narodu faraonovom. Zar se neće pobojati?"

Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja se bojim da će me poreći,

I stežu se grudi moje, i ne oslobađa se jezik moj, zato pošalji Haruna;

I imaju oni protiv mene zločin, pa se bojim da će me ubiti."

Reče: "Nikako! Pa idite obojica sa znacima Našim. Uistinu, Mi ćemo biti uz vas slušajući.

Pa dođite faraonu, te recite: 'Uistinu, mi smo poslanici Gospodara svjetova,

Pošalji s nama sinove Israilove!"

(Faraon) reče: "Zar te nismo među nama odgojili (kao) dijete? I boravio si među nama (mnoge) godine života svog,

I učinio si djelo svoje koje si učinio. A ti si od nezahvalnika."