islamkingdomfaceBook


Osim milosti Gospodara tvog. Uistinu! Dobrota Njegova je prema tebi velika.

Reci: "Kad bi se sakupilo čovječanstvo i džinni, da donesu sličan ovom Kur'anu, ne bi sličan njemu donijeli, makar oni jedni drugima bili pomagači.

A doista smo čovječanstvu iznijeli u ovom Kur'anu od svakog primjera (ponešto), pa većina svijeta odbija (sve), osim nevjerstva.

I rekoše: "Nećemo ti vjerovati, dok ne učiniš da za nas provrije izvor iz zemlje;

Ili imadneš ti bašču palmi i grožđa, pa učiniš da kroz nju poteku rijeke izbijajući;

Ili daš da padne nebo - kao što tvrdiš - na nas u komadima, ili dovedeš Allaha i meleke sučelice;

Ili ti imadneš kuću od zlata; ili se popneš u nebo - a nećemo vjerovati u uspon tvoj, dok nam ne spustiš knjigu koju ćemo čitati." Reci: "Slavljen neka je Gospodar moj! Jesam li (išta), osim smrtnik, poslanik?"

A sprječavalo je ljude da vjeruju, kad bi im dolazila Uputa, samo što su govorili: "Zar je podigao Allah smrtnika poslanikom?"

Reci: "Da su na Zemlji meleci koji hode smireno, sigurno bismo im spustili s neba meleka poslanikom."

Reci: "Dovoljan je Allah svjedok između mene i između vas." Uistinu! On je o robovima Svojim Obaviješteni, Onaj koji vidi.