islamkingdomfaceBook


I pošto Naši izaslanici dođoše Ibrahimu s radosnom viješću, rekoše: "Uistinu, Mi ćemo uništiti stanovnike ovog grada, uistinu su stanovnici njegovi zalimi."

(Ibrahim) reče: "Uistinu, u njemu je Lut." Rekoše: "Mi smo Najbolji znalac onog ko je u njemu. Sigurno ćemo spasiti njega i porodicu njegovu, izuzev žene njegove, biće od onih koji ostaju."

I pošto poslanici Naši dođoše Lutu, sneveseli se zbog njih i bi pritješnjen zbog njih, nemoćan, i rekoše: "Ne boj se i ne žalosti se! Uistinu, Mi smo Spasitelji tvoji i porodice tvoje, izuzev žene tvoje, biće od onih koji ostaju.

Uistinu, Mi smo ti koji će spustiti na stanovnike ovog grada kaznu s neba, zbog toga što su griješili."

I doista smo od njega ostavili znak jasan za ljude koji razmišljaju.

A Medjenu, brata njihovog Šuajba, pa reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha i nadajte se Danu posljednjem, i ne pravite zlo na Zemlji, čineći fesad."

Tad su ga porekli, pa ih je zahvatio potres, i osvanuše u kući svojoj povaljani.

I Ada i Semuda! A doista vam je jasno iz nastamba njihovih. I uljepšao im je šejtan djela njihova, te ih odvratio s puta, a bili su pronicljivi.