islamkingdomfaceBook


Oborenih pogleda svojih izaći će iz kabura, kao da su oni skakavci raštrkani,

Žureći k pozivaču. Govoriće nevjernici: "Ovo je dan težak."

Porekao je prije njih narod Nuhov: tad su porekli roba Našeg i rekli: "Luđak", i onemogućen je bio.

Tad je pozvao Gospodara svog: "Ja sam poražen, zato pomozi."

Pa smo otvorili kapije neba sa vodom lijućom,

I dali da provrije zemlja izvorima, pa se susrela voda na stvari već predodređenoj,

I nosili smo njega na (lađi) od samih dasaka i klinaca,

Plovila je pod očima Našim; plaća za onog ko je bio zanijekan.

I zaista smo to ostavili znakom; pa ima li iko poučen?

Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!

I zaista smo olakšali Kur'an za pouku, pa ima li iko da se pouči?

Porekao je Ad, pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje?

Uistinu! Mi smo poslali na njih vjetar ledeni u danu nesreće neprestajuće,

Čupao je ljude kao da su oni debla palmi izvaljena.

Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!

I zaista smo olakšali Kur'an za zikr, pa ima li iko ko zikri?

Poricao je Semud opomene,

Pa su rekli: "Zar smrtnika - od nas jednoga - njega (da) slijedimo? Uistinu, mi bismo tad bili u zabludi i bezumlju.

Zar da njemu bude spuštena Opomena između nas? Naprotiv, on je lažov drski!"

Saznat će sutra ko je lažov drski.

Uistinu! Mi im šaljemo devu iskušenjem, zato ih promatraj i strpi se!