islamkingdomfaceBook


A svaka umma imala je poslanika. Pa kad dođe poslanik njihov, presudiće među njima pravedno, i njima se neće učiniti zulm.

I traže od tebe obavještenje: "Je li to Istina?" Reci: "Jeste, tako mi Gospodara mog, doista to je Istina, a niste vi ti koji će umaći."

I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinu govorite?"

Reci: "Ne vladam štetom niti korišću duši svojoj, izuzev šta htjedne Allah." Svaka zajednica ima rok; kad dođe rok njihov, tad (ga) ne odlažu čas, niti ubrzavaju.

Reci: "Jeste li vidjeli, ako vam dođe kazna Njegova noću ili danju, zašto je požuruju prijestupnici?"

Zar ćete nakon što se dogodi vjerovati u nju? Zar sada, a već ste je požurivali!

Zatim će biti rečeno onima koji su činili zulm: "Iskusite kaznu vječnosti. Hoćete li biti plaćeni, osim prema onom šta ste zaradili?"

I od njih je ko te gleda. Pa zar ti da uputiš slijepce, iako ne vide?

Uistinu! Allah ne čini zulm ljudima nimalo, nego ljudi dušama svojim čine zulm.

A na Dan kad ih sakupimo, biće kao da su proboravili samo časak dana, prepoznajući se međusobno. Doista će izgubiti oni koji su poricali susret s Allahom i nisu bili upućeni.

Ili ti pokazali dio onog šta im obećavamo ili dali da ti umreš - ta Nama je povratak njihov, zatim, Allah je Svjedok nad onim šta čine.