islamkingdomfaceBook


Da ne bi vjerovali u ono što smo im dali. Pa uživajte, ta saznaćete!

I dodjeljuju onom šta ne znaju, dio onog čim smo ih opskrbili! Tako mi Allaha, sigurno ćete biti pitani za ono što izmišljate.

I pripisuju Allahu kćeri - slavljen neka je On - a sebi šta žele!

I kad se neko od njih obavijesti o žensku, postane lice njegovo tamno i on bude gnjevan.

Skriva se od naroda zbog zla koje je javljeno: hoće li je zadržati s prezirom ili je zakopati u prašinu. Besumnje je loše kako presuđuju!

Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer je zla, a Allahov primjer je najuzvišeniji; a On je Moćni, Mudri.

A da Allah ščepava ljude zbog zulma njihovog, ne bi na njoj ostala nijedna životinja, međutim, ostavlja ih do roka određenog. Pa kad dođe rok njihov, neće (ga) odložiti čas, niti ubrzati.

I čine Allahu ono što mrze, a opisuju jezici njihovi laž, da će njihovo biti bolje. Nema sumnje je da će njihova biti vatra, i da će oni prednjačiti.

Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike) zajednicama prije tebe, pa im je šejtan uljepšao djela njihova - zato je on danas zaštitnik njihov, a imaće oni kaznu bolnu.

I objavljujemo tebi Knjigu - samo da im objasniš ono o čemu se razilaze - i Uputu i milost, za narod koji vjeruje.