islamkingdomfaceBook


Gospodaru naš! I uvedi ih u bašče Adna koje si im obećao, i onog ko čini dobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri.

I sačuvaj ih zlih djela, a koga sačuvaš zlih djela Tog dana - pa zaista si mu se smilovao. A to je taj uspjeh veličanstven.

Uistinu, oni koji ne vjeruju, biće pozvani: "Doista je mržnja Allahova veća od mržnje vaše - duša vaših - kad ste pozivani vjerovanju, pa niste vjerovali."

Reći će: "Gospodaru naš! Usmrtio si nas dva puta i oživio nas dva puta, pa smo priznali grijehe naše; pa ima li za izlazak ikakva puta?"

"To zbog toga što - kad se prizivao Allah, Jedini On - niste vjerovali, a kad Mu se pridruživalo, vjerovali ste! Pa sud pripada Allahu, Uzvišenom, Velikom."

On je Taj koji vam pokazuje znakove Svoje i spušta vam s neba opskrbu. A poučava se samo ko se obrati.

Zato prizivajte Allaha, odani Njegovoj vjeri - makar mrzili nevjernici -

Posjednik najviših deredža, Vlasnik Arša! Stavlja Duh naredbe Svoje na koga hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta,

Dan kad oni izađu, neće biti skriveno Allahu njihovo ništa. Čija je vlast Danas? Allaha Jedinog, Onog koji pokorava!