islamkingdomfaceBook


Koji je pritiskao pleća tvoja,

I uzdigli ti spomen tvoj?

Pa uistinu, uz teškoću je olakšanje,

Uistinu, uz teškoću je olakšanje.

Pa kad si slobodan - tad se trudi,

I Gospodaru svom tad žudi!

Tako mi smokve i masline,

I Gore Sinajske,

I grada ovog sigurnog!

Zaista smo čovjeka stvorili u skladu najboljem,

Zatim ćemo ga vratiti najnižem od niskih:

Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela - pa imaće oni nagradu neprekidnu.

Pa šta te navodi da poričeš Sud nakon (ovog)?

Zar nije Allah Najmudriji od sudaca?

Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara,

Stvara čovjeka od zakvačka.

Čitaj! A Gospodar tvoj je Najplemenitiji,

Onaj koji poučava perom,

Poučava čovjeka ono šta ne zna.

Nikako! Zaista čovjek prevrši,

Čim se neovisnim vidi!

Uistinu, Gospodaru tvom je povratak.

Jesi li vidio onog koji sprječava

Roba kad salat obavlja?

Jesi li vidio - ako je na Uputi,

Ili naređuje bogobojaznost?