islamkingdomfaceBook


A ovaj život Dunjaa je samo igra i zabava. A uistinu, kuća Ahireta - ona je život, kad bi znali!

Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivaju Allaha, odani Njegovom dinu. Pa pošto ih izbavi na kopno, gle! oni (Mu) pridružuju,

Da bi nezahvalni bili na onom šta smo im dali, i da bi uživali; pa saznaće!

Zar nisu vidjeli da smo Mi učinili Harem sigurnim, a kidnapuju se ljudi oko njih? Pa zar u neistinu vjeruju, a u blagodat Allahovu ne vjeruju?

A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja laž protiv Allaha ili poriče Istinu, pošto mu dođe? Zar nije u Džehennemu boravište za nevjernike!

A oni koji se bore za Nas, sigurno ćemo ih uputiti putevima Našim. A uistinu, Allah je sa dobročiniteljima.

Alif. Lam. Mim.

Poraženi su Bizantinci,

U zemlji najbližoj, a oni će poslije poraza svog, pobijediti,

Za nekoliko godina - Allahova je naredba prije i poslije - a tog dana radovat će se vjernici,

S pomoći Allahovom. Pomaže koga hoće, a On je Moćni, Milosrdni.