islamkingdomfaceBook


Alif. Lam. Mim.

Objava Knjige je - nema sumnje u to - od Gospodara svjetova.

Zar govore: "Izmislio ju je?" Naprotiv, ona je Istina od Gospodara tvog, da opominješ narod kojem nije došao nikakav opominjač prije tebe, da bi se oni uputili.

Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana, zatim se postavio na Arš. Nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, niti posrednika. Pa zar se nećete poučiti?

Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim se uspinje Njemu u danu čija je mjera hiljadu godina od onog šta računate.

To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni, Milosrdni,

Koji je uljepšao svaku stvar, stvorio je i počeo stvaranje čovjeka od ilovače;

Zatim je načinio potomstvo njegovo od ekstrakta tekućine prezrene,

Potom ga uredio i udahnuo u njega od Duha Svog; i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo što zahvaljujete!

I govore: "Zar ćemo kad se izgubimo u zemlji, uistinu mi biti u stvaranju novom?" Naprotiv, oni su u susret Gospodara svog nevjernici!

Reci: "Uzeće vas melek smrti koji vam je određen, zatim ćete Gospodaru svome biti vraćeni."