islamkingdomfaceBook


I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: "Uzmite čvrsto šta smo vam dali i spominjite ono šta je u njemu, da biste se vi zaštitili."

Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, sigurno biste bili od gubitnika.

I doista ste znali one između vas koji su prekršili (stvari) sebta, pa smo im rekli: "Budite majmuni prezreni!"

Pa smo učinili nju zastrašujućim primjerom za ono ispred nje i ono iza nje, i poukom bogobojaznima.

Uistinu! Oni koji vjeruju i koji su jevreji i kršćani i Sabijci - ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i čini dobro - pa imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, i bez straha nad sobom će biti i neće oni žaliti.

I kad reče Musa narodu svom: "Uistinu! Allah vam naređuje da zakoljete kravu." Rekoše: "Zar ćeš nas uzeti izrugivanju?" Reče: "Tražim zaštitu u Allaha, da ne budem od neznalica."

Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog, da nam objasni kakva je ona." Reče: "Doista, On kaže: 'Uistinu, to je krava ni stara ni mlada; srednja, između toga; zato učinite šta vam se naređuje."

Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog da nam objasni, kakva je boja njena". Reče: "Doista, On kaže: 'Uistinu, to je žuta krava. Svijetla je boja njena, raduje posmatrače."