islamkingdomfaceBook


Tako Mi neba punog putanja,

Uistinu, vi ste u govoru različiti.

Odvraća se od njega ko je odvraćen.

Prokleti bili oni koji nagađaju,

Oni koji su u gamretu nemarni!

Pitaju: "Kad će Dan sudnji?"

Onog dana kad oni budu na vatri mučeni.

"Iskusite fitneluk svoj. Ovo je ono šta ste požurivali."

Uistinu, bogobojazni će u bašče i izvore,

Uzimaće šta im da Gospodar njihov. Uistinu, oni su prije toga bili dobročinitelji;

Bilo je malo što su od noći spavali,

I ranim zorama oni su oprost tražili,

I u imecima njihovim je bio dio za prosjaka i lišenog.

A u Zemlji su znaci za uvjerene,

I u dušama vašim. Pa zar ne vidite?

I u nebu je opskrba vaša i ono čime vam se prijeti.

Pa tako mi Gospodara neba i Zemlje, doista je to Istina, kao što (je istina da) vi govorite!

Da li ti je stigao hadis o gostima Ibrahimovim časnim?

Kad uđoše k njemu, pa rekoše: "Selam!" Reče: "Selam, ljudi neznani."

Tad ode do porodice svoje, te donese tele debelo,

Pa im ga primače. Reče: "Zar nećete jesti?"

Tad osjeti od njih strah. Rekoše: "Ne boj se!" I obradovaše ga dječakom učenim.

Tad priđe žena njegova u galami, pa udari lice svoje i reče: "Starica, nerotkinja!"

Rekoše: "Tako je rekao Gospodar tvoj. Uistinu, On, On je Mudri, Znalac."