islamkingdomfaceBook


Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedili su zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike.

Samo to šejtan plaši prijateljima svojim; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene, ako ste vjernici.

I nek te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje. Uistinu, oni ne štete Allahu nimalo. Allah želi da im ne učini udio u Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu.

Uistinu, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, neće štetiti Allahu nimalo, a imaće oni kaznu bolnu.

I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to) što smo im pustili, dobrim za duše njihove. Samo smo im pustili da uvećaju grijeh, a imaće oni kaznu prezrenu.

Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi, dok ne rastavi lošeg od dobrog. I neće vam Allah otkriti nevidljivo. Međutim, Allah odabire od poslanika Svojih koga hoće. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. A ako budete vjerovali i bojali se, pa imaćete vi nagradu veličanstvenu.

I neka nikako ne smatraju oni koji škrtare u onom šta im je dao Allah iz blagodati Svoje, to dobrim za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Visiće im oko vratova ono s čim su škrtarili na Dan kijameta. A Allahovo su naslijeđe nebesa i Zemlja i Allah je o onom šta radite Obaviješteni.