islamkingdomfaceBook


Hvala Allahu - Onome čije je šta je u nebesima i šta je u Zemlji - i Njemu hvala na Ahiretu; a On je Mudri, Obaviješteni.

Zna šta prodire u Zemlju i šta iz nje izlazi, i šta se spušta iz neba i šta uzlazi u njega; a On je Milosrdni, Oprosnik.

A oni koji ne vjeruju govore: "Neće nam doći Čas." Reci: "Svakako, i tako mi Gospodara mog, sigurno vam dolazi." - Znalca nevidljivog! Ne izmiče od Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, ni sitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizi jasnoj,

Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobra djela. Ti takvi će imati oprost i opskrbu plemenitu.

A oni koji se upinju protiv ajeta Naših - da (ih) oslabe - ti takvi će imati kaznu prljavštine bolne.

I vide oni kojima je dato znanje, da je ono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog, to Istina, i vodi putu Moćnog, Hvaljenog.

A oni koji ne vjeruju, govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka (koji) će vas obavijestiti: 'Kad se budete raspadali potpunim raspadom, zaista ćete vi biti u stvaranju novom?'