islamkingdomfaceBook


Pa ako se okrenu - pa samo je na tebi dostava jasna.

Spoznaju blagodat Allahovu, potom je niječu, a većina njih su nevjernici.

I načinio vam je Allah od kuća vaših prebivalište, i načinio vam je od koža stoke kuće lahke, na dan selidbe vaše i na dan stajanja vašeg; a od vune njihove i kostrijeti njihove i od krzna njihovih, prostirku i opremu za neko vrijeme.

I načinio vam je Allah od onog šta je stvorio, skrovišta, i načinio vam je od brda zaklone, i načinio vam je odijela - čuvaju vas od žege - i odijela (koja) vas čuvaju od sile vaše. Tako upotpunjava blagodat Svoju na vama, da biste se vi predali.

A na Dan kad iz svakog ummeta podignemo svjedoka, zatim se neće dopustiti onima koji nisu vjerovali, niti će im se dopustiti da mole za naklonost.

I kad oni koji su činili zulm, vide kaznu, tad im se neće olakšati, niti će im se odložiti.

I kad oni koji su pridruživali, vide ortake svoje, reći će: "Gospodaru naš! Ovo su ortaci naši koje smo prizivali mimo Tebe." Tad će im dobaciti riječi: "Uistinu, vi ste lažljivci!"

I iskazaće Tog dana Allahu pokornost, a iščeznuće od njih šta su izmišljali.