islamkingdomfaceBook


Tražio oprost za njih ili ne tražio... ako tražiš oprost za njih sedamdeset puta... pa neće im oprostiti Allah. To zato što ne vjeruju u Allaha i Poslanika njegovog, a Allah ne upućuje narod grješnika.

Radovali su se ostavljeni u počivaljkama svojim, nasuprot Poslaniku Allahovom, i mrzili da se bore imecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, i govorili: "Ne nastupajte po žezi!" Reci: "Vatra Džehennema je žešća žegom", kad bi razumjeli!

Pa ako te vrati Allah skupini njih, te zatraže dozvolu od tebe za izlazak, tad reci: "Nećete izaći sa mnom nikada, i nećete se boriti sa mnom (protiv) neprijatelja. Uistinu, vi ste bili zadovoljni sjedenjem prvi put, zato sjedite sa onima koji ostaju."

I ne obavi salat ni nad jednim od njih (koji) umre, nikada, i ne stoj nad kabrom njegovim. Uistinu, oni nisu vjerovali u Allaha i Poslanika Njegovog, i umrli su, a oni su bili grješnici.

A kad se objavi sura: "Vjerujte u Allaha i borite se uz Poslanika Njegovog!", traže posjednici obilja između njih, dozvolu od tebe, i govore: "Ostavi nas, bićemo sa onima koji sjede."

Zato nek se smiju malo, a neka plaču mnogo; plaća za ono šta su zaradili.

I neka te ne zadivljuju imanja njihova i djeca njihova! Allah samo želi da ih kazni njima na Dunjau, i da nestanu duše njihove, a oni budu nevjernici.