islamkingdomfaceBook


Tako mi vremena,

Uistinu, čovjek je u gubitku,

Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela, i preporučuju jedni drugima Istinu i preporučuju jedni drugima strpljenje.

Teško svakom klevetniku, podrugljivcu,

Koji bogatstvo skuplja i prebrojava ga.

Misli da će ga bogatstvo njegovo besmrtnim učiniti.

Nikako! Sigurno će bačen biti u hutamu.

A šta znaš ti šta je hutama?

Vatra Allahova raspaljena,

Koja će na srca dosezati.

Uistinu, ona će na njima biti zatvorena,

U stupovima izduženim.

Zar nisi vidio kako je Gospodar tvoj sa vlasnicima slona postupio?

Zar nije osujetio (ratno) lukavstvo njihovo,

I poslao na njih jata ptica?

Gađale su ih kamenjem od gline spečene,

Te ih učinio kao vlat izjedenu.