islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljima jevreje i kršćane. Oni su prijatelji jedni drugima. A ko se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih. Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.

Zato vidiš one u srcima čijim je bolest, žure među njih, govore: "Bojimo se da nas ne pogodi kolo (nesreće)." Pa možda će Allah da da pobjedu ili odredbu od Sebe, pa će postati zbog onog šta kriju u dušama svojim, pokajanici.

I reći će oni koji vjeruju: "Jesu li oni ti koji su se kleli Allahom, najvećom od zakletvi njihovih, da su oni uistinu uz vas?" Uništena su djela njihova, pa su postali gubitnici.

O vi koji vjerujete! Ko od vas otpane od Dina svog, pa dovešće Allah narod kojeg će voljeti i (koji) će voljeti Njega, blag će biti prema vjernicima, silan prema nevjernicima, boriće se na putu Allahovom i neće se bojati prigovora prigovarača. To je blagodat Allahova, daje ju kome hoće. A Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

Jedino je prijatelj vaš Allah i Poslanik Njegov i oni koji vjeruju, koji obavljaju salat i daju zekat, a oni su ti koji čine ruku'.

A ko uzme prijateljem Allaha i Poslanika Njegovog i one koji vjeruju - pa uistinu, stranka Allahova, oni će biti pobjednici.

O vi koji vjerujete! Ne uzimajte one koji uzimaju vjeru vašu ruglom i zabavom - od onih kojima je data Knjiga prije vas i nevjernike - prijateljima. I bojte se Allaha, ako ste vjernici.