islamkingdomfaceBook


A da sljedbenici Knjige vjeruju i boje se (Allaha), sigurno bismo im pokrili loša djela njihova i sigurno bismo ih uveli u bašče uživanja.

A da oni stoje uz Tewrat i Indžil i ono šta im je objavljeno od Gospodara njihovog, sigurno bi jeli iznad sebe i ispod nogu svojih. (Postoji) među njima umma srednja, a (od) mnoštva njih je zlo šta rade.

O Poslaniče! Dostavi šta ti je objavljeno od Gospodara tvog. A ako ne učiniš, onda nisi prenio poslanicu Njegovu; a Allah štiti tebe od ljudi. Uistinu! Allah ne upućuje narod nevjernika.

Reci: "O sljedbenici Knjige! Niste ni na čemu dok se ne budete držali Tewrata i Indžila, i onog šta vam je objavljeno od Gospodara vašeg." A sigurno će ono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. Zato ne očajavaj nad narodom nevjernika.

Uistinu, oni koji vjeruju, i oni koji su jevreji i Sabijci i kršćani - ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i čini dobro - pa neće biti straha nad njima i neće oni žaliti.

Doista smo uzeli zavjet sinova Israilovih i slali im poslanike. Kad god im je došao poslanik sa onim što ne vole duše njihove, dio (njih) bi porekli, a dio pobili.