islamkingdomfaceBook


I govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." Reci: "Jeste li primili od Allaha obećanje - pa neće prekršiti Allah obećanje Svoje - ili govorite protiv Allaha šta ne znate?"

Zato teško onima koji pišu knjigu rukama svojim, pa kažu: "Ovo je od Allaha", da bi stekli time vrijednost malu. Pa teško njima zbog onog šta pišu ruke njihove, i teško njima zbog onog šta zarađuju!

Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli ga pogreška njegova - pa takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.

A oni koji vjeruju i rade dobra djela, takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu biti vječito.

I kad uzesmo zavjet sinova Israilovih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha, a roditeljima dobro (činite) i rodbini i siročadi i bijednicima, i govorite ljudima dobro, i obavljajte salat i dajite zekat." Zatim ste se odvratili, izuzev malo vas a vi ste oni koji se odvraćaju.

A zar ne znaju da Allah zna šta skrivaju i šta objelodanjuju?

I od njih (ima) neukih, ne znaju Knjigu, jedino želje, a oni samo nagađaju.