islamkingdomfaceBook


A računali su da neće biti iskušenja, pa su se oglušili i zaslijepili. Zatim im je Allah oprostio, potom su se (opet) oglušili i zaslijepili mnogi od njih; a Allah je onog šta rade Vidilac.

Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu! Allah - On je Mesih, sin Merjemin." A rekao je Mesih: "O sinovi Israilovi! Obožavajte Allaha, Gospodara mog i Gospodara vašeg. Uistinu, onaj ko pridruži Allahu - pa doista će mu Allah zabraniti Džennet, a sklonište njegovo biće vatra", i neće biti za zalime nikakvih pomagača.

Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu! Allah je treći od trojice"; a nema nikakva boga, izuzev Boga Jedinog. I ako ne prestanu s onim šta govore, sigurno će dotaći one od njih koji ne vjeruju, kazna bolna.

Pa zar se neće pokajati Allahu i tražiti oprost od Njega? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Mesih, sin Merjemin, bio je samo poslanik. Već su prošli prije njega poslanici, a majka njegova je bila iskrena. Jeli su oboje hranu. Pogledaj kako im objašnjavamo znakove, potom pogledaj kako se okreću!

Reci: "Obožavate li mimo Allaha ono što ne vlada vašom štetom, niti korišću? A Allah - On je Onaj koji čuje, Znalac."

Reci: "O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri svojoj mimo Istine, i ne slijedite strasti ljudi koji su već zabludili ranije i zaveli mnoge, i odlutali s pravog puta."