islamkingdomfaceBook


A da smo ga učinili melekom, sigurno bismo ga učinili čovjekom i sigurno bismo im (konfuzijom) zbrkali ono šta brkaju.

A doista su ismijavani poslanici prije tebe, pa je snašlo one od onih koji su se rugali, ono čemu su se rugali.

Reci: "Putujte po Zemlji, zatim pogledajte kakav je bio kraj poricatelja."

Reci: "Čije je ono šta je u nebesima i Zemlji?" Reci: "Allahovo!" Propisao je Sebi milost. Sigurno će vas sakupiti za Dan kijameta u koji nema sumnje. Oni koji gube duše svoje - ta oni neće vjerovati.

I Njegovo je šta miruje u noći i danu, a On je Onaj koji čuje, Znalac.

Reci: "Zar da mimo Allaha uzmem zaštitnika - Stvoritelja nebesa i Zemlje?", a On hrani, a nije hranjen. Reci: "Uistinu, meni je naređeno da budem prvi koji će se predati", i ne budi nikako od mušrika.

Reci: "Uistinu, ja se bojim - ako ne poslušam Gospodara svog - kazne Dana velikog."

Ko bude od nje otklonjen Tog dana, tad mu se (Allah) doista smilovao; a to je uspjeh očiti.

A ako te dotakne Allah nesrećom, onda nema od nje spasitelja, izuzev Njega; a ako te dotakne dobrim - pa On nad svakom stvari ima moć.

I On je Pokoritelj nad robovima Svojim, a On je Mudri, Obaviješteni.